گیره سه پایه سونی

تعویض گیره سه پایه سونی سایبر شات

تعویض گیره سه پایه سونی سایبر شات SDC-T500 تعویض گیره سه پایه سونی سایبر شات تمام ۷ پیچ #۰۰ فیلیپس ۴ میلیمتری که پنل جلو را محکم کرده اند بردارید. دو پیچ در هر طرف دوربین و سه پیچ در پایین دوربین هستند. پنل جلو را به آرامی از پش…
مادربرد سونی
,

مادربرد سونی NEX-5

مادربرد سونی NEX-5 مادربرد سونی محفظه باتری را با حرکت آن قفل به سمت راست باز کنید. اهرم آبی را فشار دهید. باتری بر روی یک فنر است مطمئن شوید که آن را کنترل می کنید زیرا ممکن است به بیرون جهش پیدا کند. باتری را بیرون …
پایه E سونی

تعویض پایه E سونی

تعویض پایه E سونی NEX-5T تعویض پایه E سونی دوربین را با یک دست و لنز را با دست دیگر بگیرید. با نگهداشتن دوربین، به طور همزمان دکمه آزاد کردن لنز را فشار دهید در حالیکه لنز را خلاف عقربه های ساعت چرخانده تا لنز جدا شود. برای بر…
لنز سایبر شات سونی

تعویض قطعه لنز سایبر شات سونی

تعویض قطعه لنز سایبر شات سونی DSC-WX350 تعویض قطعه لنز سایبر شات سونی با استفاده از پیچ گوشتی J00، ۴ پیچ مشکی ۴ میلیمتری در پایین و دو طرف دوربین را بردارید. در پایین دوربین، دکمه ای قرار دارد که روکش باتری را باز می کند. از پی…
ویو فایندر سونی SLT

تعویض ویو فایندر سونی SLT

تعویض ویو فایندر سونی SLT  آلفا ۶۵V تعویض ویو فایندر سونی SLT ۴ پیچ #۰۰ فیلیپس ۴٫۰ میلیمتری بر روی پایه دوربین را باز کنید تا پنل های جلو و پشت جدا شوند. پیچ #۰۰ فیلیپس ۵٫۰ میلیمتری در سمت پایین دوربین را باز کنید. پیچ #۰۰ فیل…
مادربرد سونی DCR-DVD 108

تعویض مادربرد سونی

تعویض مادربرد سونی DCR-DVD 108 پیاده کردن کیس سونی DCR-DVD 108 تعویض مادربرد سونی تمام پیچ های ۴٫۳ میلیمتری پایین را با استفاده از پیچ گوشتی فیلپیس J000 بردارید. حدود ۷ پیچ وجود دارد (۴ نقره ای، ۲ مشکی). پیچ های #۰ فیلیپس ۵ می…
تعویض لیزر DVD سونی

تعویض لیزر DVD سونی

تعویض لیزر DVD سونی DCR-DVD تعویض لیزر DVD سونی DVD ریدر را باز کنید و پیچ ۴٫۳ میلیمتری فیلپیس را بردارید. غلاف مشکی را با اسپادگر پلاستیکی بردارید. دو پیچ ۲٫۸ میلیمتری فیلپیس را بردارید. سپس غلاف نقره ای اصلی را با ا…

تعویض میکروفون سونی

تعویض میکروفون سونی AZ1VR تعویض میکروفون سونی ابتدا دو پیچ در پایین و یک پیچ داخل محفظه باتری را بردارید. زمانی که این پیچ ها برداشته شدند، قطعه کوچک پلاستیکی را برای باز کردن درب بردارید. اکنون، لنز را بگیرید و از محفظه پلاستیکی جدا ک…

تعویض حلقه O لنز سونی

تعویض حلقه O لنز سونی AZ1VR تعویض حلقه O لنز سونی ابتدا دو پیچ در پایین و یک پیچ داخل محفظه باتری را بردارید. زمانی که این پیچ ها برداشته شدند، قطعه کوچک پلاستیکی را برای باز کردن درب بردارید. اکنون، لنز را بگیرید و از محفظه پلا…
دکمه پاور سونی

تعویض دکمه پاور سونی بتا فیلم

تعویض دکمه پاور سونی بتا فیلم BMC-220 تعویض دکمه پاور سونی بتا فیلم بتا فیلم را طوری قرار دهید که پشت دستگاه روی زمین، و پایین دستگاه نیز روبروی شما باشد. سوئیچ RELEASE را به سمت بالا حرکت دهید تا دست به صورت پایین باشد. …