نوشته‌ها

گیره سه پایه سونی

تعویض گیره سه پایه سونی سایبر شات

تعویض گیره سه پایه سونی سایبر شات SDC-T500 تعویض گیره سه پایه سونی سایبر شات تمام ۷ پیچ #۰۰ فیلیپس ۴ میلیمتری که پنل جلو را محکم کرده اند بردارید. دو پیچ در هر طرف دوربین و سه پیچ در پایین دوربین هستند. پنل جلو را به آرامی از پش…