نوشته‌ها

پیاده کردن سونی وایو

پیاده کردن سونی وایو

پیاده کردن سونی وایو PCG-61411L پیاده کردن سونی وایو در این راهنما، پیاده کردن کامل لپ تاپ سونی وایو PCG-61411L با توجه به صرفه جویی در هزینه و زمان ارائه می شود. ابتدا باتری را با حرکت دادن قفل ها باز کنید (در تصویر با علائم ن…
دیسک نوری سونی وایو

تعویض درایو دیسک نوری سونی وایو

تعویض درایو دیسک نوری سونی وایو PCG-61411L تعویض درایو دیسک نوری سونی وایو شارژر دستگاه را قطع کنید و دستگاه را قبل از شروع کار از برق بکشید. دستگاه را به پشت قرار داده به طوریکه باتری در بالای دستگاه باشد. سوئیچ قفل را به سمت راست حرکت دهید.ن…
هارد دیسک سونی وایو

تعویض هارد دیسک سونی وایو

تعویض هارد دیسک سونی وایو PCG-61411L شارژر دستگاه را قطع کنید و دستگاه را قبل از شروع  کار از برق بکشید. دستگاه را به پشت قرار داده به طوریکه باتری در بالای دستگاه باشد. سوئیچ قفل را به سمت راست حرکت دهید. سوئیچ "آزاد کرد…
کیبورد سونی وایو

تعویض کیبورد سونی وایو

تعویض کیبورد سونی وایو PCG-61411L تعویض کیبورد سونی وایو شارژر دستگاه را قطع کنید و دستگاه را قبل از شروع کار از برق بکشید. دستگاه را به پشت قرار داده به طوریکه باتری در بالای دستگاه باشد. سوئیچ قفل را به سمت راست حرکت دهید. س…