نوشته‌ها

مادربرد سونی
,

مادربرد سونی NEX-5

مادربرد سونی NEX-5 مادربرد سونی محفظه باتری را با حرکت آن قفل به سمت راست باز کنید. اهرم آبی را فشار دهید. باتری بر روی یک فنر است مطمئن شوید که آن را کنترل می کنید زیرا ممکن است به بیرون جهش پیدا کند. باتری را بیرون …