نوشته‌ها

تعویض لنز فوکوس

تعویض لنز فوکوس سونی آلفای

تعویض لنز فوکوس سونی آلفای DSLR- A850 تعویض لنز فوکوس سونی آلفای دکمه کنار لنز را فشار دهید. در حالیکه این دکمه را نگهداشته اید، لنز را خلاف عقربه های ساعت بچرخانید. لنز را بالا بکشید و از دوربین بردارید. دوربین ر…

تعویض پنجره ویو فایندر سونی آلفای

تعویض پنجره ویو فایندر سونی آلفای DSLR- A850 تعویض پنجره ویو فایندر سونی آلفای به دوربین نگاه کنید. این قطعه کجاست؟ یک کاور لاستیکی در نمای چشمی است. این قطعه لاستیکی را به دقت بکشید. ممکن است کمی حرکت کند، نگران نباش…
تعویض کاور ویو فایندر

تعویض کاور ویو فایندر سونی آلفای

تعویض کاور ویو فایندر سونی آلفای DSLR- A850 تعویض کاور ویو فایندر سونی آلفای به دوربین نگاه کنید. این قطعه کجاست؟ یک کاور لاستیکی در نمای چشمی است. این قطعه لاستیکی را به دقت بکشید. ممکن است کمی حرکت کند، نگران نباشید.…