نوشته‌ها

تعویض لنز جلو و پشت سونی

تعویض لنز جلو و پشت سونی DCR-DVD 108 تعویض لنز جلو و پشت سونی پیاده کردن کیس سونی DCR-DVD 108 تمام پیچ های ۴٫۳ میلیمتری پایین را با استفاده از پیچ گوشتی فیلپیس J000 بردارید. حدود ۷ پیچ وجود دارد (۴ نقره ای، ۲ مشکی). پیچ های #۰…
مادربرد سونی DCR-DVD 108

تعویض مادربرد سونی

تعویض مادربرد سونی DCR-DVD 108 پیاده کردن کیس سونی DCR-DVD 108 تعویض مادربرد سونی تمام پیچ های ۴٫۳ میلیمتری پایین را با استفاده از پیچ گوشتی فیلپیس J000 بردارید. حدود ۷ پیچ وجود دارد (۴ نقره ای، ۲ مشکی). پیچ های #۰ فیلیپس ۵ می…
تعویض لنز جلو و پشت

تعویض لنز جلو و پشت سونی

تعویض لنز جلو و پشت سونی DCR-DVD 108 پیاده کردن کیس سونی DCR-DVD 108 تعویض لنز جلو و پشت سونی تمام پیچ های ۴٫۳ میلیمتری در پایین را با استفاده از پیچ گوشتی فیلپیس J000 بردارید. احتمالا ۷ پیچ (۴ نقره ای، ۲ مشکی) وجود دارند. پیچ…