نوشته‌ها

دکمه پاور سونی

تعویض دکمه پاور سونی بتا فیلم

تعویض دکمه پاور سونی بتا فیلم BMC-220 تعویض دکمه پاور سونی بتا فیلم بتا فیلم را طوری قرار دهید که پشت دستگاه روی زمین، و پایین دستگاه نیز روبروی شما باشد. سوئیچ RELEASE را به سمت بالا حرکت دهید تا دست به صورت پایین باشد. …

تعویض میکروفون خازن الکرت

تعویض میکروفون خازن الکرت (Elecret) سونی بتا فیلم BMC-220 تعویض میکروفون خازن الکرت لوله مشکی واقع در سمت راست دوربین و زیر قطعه چشمی را نگهدارید. میکروفون را از داخل لوله با دست بگیرید. میکروفون را از لوله پلاستیکی بیرون بکشی…