نوشته‌ها

ویو فایندر سونی SLT

تعویض ویو فایندر سونی SLT

تعویض ویو فایندر سونی SLT  آلفا ۶۵V تعویض ویو فایندر سونی SLT ۴ پیچ #۰۰ فیلیپس ۴٫۰ میلیمتری بر روی پایه دوربین را باز کنید تا پنل های جلو و پشت جدا شوند. پیچ #۰۰ فیلیپس ۵٫۰ میلیمتری در سمت پایین دوربین را باز کنید. پیچ #۰۰ فیل…