نوشته‌ها

تعویض میکروفون سونی

تعویض میکروفون سونی AZ1VR تعویض میکروفون سونی ابتدا دو پیچ در پایین و یک پیچ داخل محفظه باتری را بردارید. زمانی که این پیچ ها برداشته شدند، قطعه کوچک پلاستیکی را برای باز کردن درب بردارید. اکنون، لنز را بگیرید و از محفظه پلاستیکی جدا ک…

تعویض میکروفون خازن الکرت

تعویض میکروفون خازن الکرت (Elecret) سونی بتا فیلم BMC-220 تعویض میکروفون خازن الکرت لوله مشکی واقع در سمت راست دوربین و زیر قطعه چشمی را نگهدارید. میکروفون را از داخل لوله با دست بگیرید. میکروفون را از لوله پلاستیکی بیرون بکشی…