نوشته‌ها

تعویض لنز جلو و پشت سونی

تعویض لنز جلو و پشت سونی DCR-DVD 108 تعویض لنز جلو و پشت سونی پیاده کردن کیس سونی DCR-DVD 108 تمام پیچ های ۴٫۳ میلیمتری پایین را با استفاده از پیچ گوشتی فیلپیس J000 بردارید. حدود ۷ پیچ وجود دارد (۴ نقره ای، ۲ مشکی). پیچ های #۰…