نوشته‌ها

تعویض قطعه سه پایه

تعویض قطعه سه پایه مینولتا ماکسوم

تعویض قطعه سه پایه مینولتا ماکسوم QTSI قطعه سه پایه مینولتا ماکسوم با استفاده از پیچ گوشتی، (۷) پیچ #۰۰۰ میلیمتری فیلیپس واقع در انتهای دوربین را بردارید. پیچ ها در لبه بیرونی پنل پایینی قرار دارند. به هنگام برداشتن پیچ ها از پنل دقت…