پیاده سازی DVD VHS پلیر سونی

پیاده سازی DVD VHS پلیر سونی

This is the device we will be tearing down.

مرحله ۱

  • این دستگاه باید پیاده شود.

First, you need to remove the three black screws on the back.

مرحله ۲

  • ابتدا، سه پیچ مشکی واقع در پشت را بردارید.

Now, you need to remove the cover by lifting it up like you would the cover of a shoe box, but it will come off. But before you do that you will need to unhook it by unclipping the clips on the back.

مرحله ۳

  • اکنون، کاور را بلند نموده و سپس بردارید. قبل از این کار، گیره های پشت باید باز شوند.

You must now remove the silver bar attached to the VHS receptor.

مرحله ۴

  • نوار نقره ای متصل به گیرنده VHS باید برداشته شود.

Once you have removed that silver bar you will now unscrew and remove the DVD Disc tray.

مرحله ۵

  • پس از برداشتن نوار نقره ای، اکنون سینی دیسک DVD باید باز شده و برداشته شود.

Now that the DVD tray is out of the way, you can remove the smaller motherboard, the green one to specify easier. You will do this by removing the screws that hold it in.

مرحله ۶

  • سینی DVD، مادربرد کوچکتر سبز رنگ نیز به آسانی برداشته می شوند. برای این کار باید پیچ های متصل آن را بردارید.

Now you can unscrew the VHS receptor and remove that to be able to access, unscrew and remove the final piece, the large motherboard.

مرحله ۷

  • اکنون گیرنده VHS می تواند باز و برداشته شود تا به مادربرد بزرگ دسترسی داشت، و سپس آخرین قطعه یعنی مادربرد بزرگ را نیز باید برداشت.

Now, you will remove the large, orange motherboard. You will need to unscrew it and pop it out. You MUST be careful as this piece is extremely fragile, and the smallest fracture or damage will cause it to no longer work.

مرحله ۸

  • اکنون مادربرد بزرگ و نارنجی برداشته می وشد. ابتدا باید آن را باز کرد و سپس بلند نمود. این قطعه بسیار ظریف بوده و کوچکترین آسیب به آن می تواند آن را از کار اندازد.
0/5 (0 نقد و بررسی)
این مطلب را از دست ندهید   تعویض لیزر DVD سونی