پیاده سازی کنترل ۶۴ نینتندو

پیاده سازی کنترل ۶۴ نینتندو

Behold the glorious retro controller face, then forget about it because you will flip the controller for the rest of the teardown.

مرحله ۱

 • به ظاهر کنترل نگاه کنید، زیرا برای پیاده سازی کنترل باید به طور کامل چرخانده شود.
 • ۷ پیچ واقع در پشت کنترل را با پیچ گوشتی فیلیپس #۱ بردارید.
 • پیچ های کوچکتر واقع در شیار پک کنترل را با پیچ گوشتی فیلیپس #۰ بردارید.

Remove the back plate. You can now see the:

مرحله ۲

 • صفحه پشت را بردارید. اکنون قطعات زیر مشاهده می شوند:
 • ورودی برق
 • شیار پک بازی
 • قطعات دکمه
 • قطعه دکمه Z
 • ماژول جوی استیک

Using a spudger or similar tool, carefully pry the Z button assembly from the joystick module.

مرحله ۳

 • با اسپادگر یا ابزار مشابهی، قطعه دکمه Z را از ماژول جوی استیک به دقت بلند کنید.
 • ۳ پیچ #۰ نگهدرنده ماژول جوی استیک را بردارید.
 • کابل جوی استیک را از برد اصلی بردارید.

Remove the joystick module.

مرحله ۴

 • ماژول جوی استیک را بردارید.

این قطعه خاص یک جایگزین ثالث است و ممکن است متفاوت باشد.

Remove the main board and trigger assemblies.

مرحله ۵

 • برد اصلی و قطعات محرک را بردارید.
 • اکنون کنترل کاملا پیاده شده است.
0/5 (0 نقد و بررسی)
این مطلب را از دست ندهید   تعویض دکمه شاتر سونی