مشکل سیگنال دیجیتال با Comcast

مشکل سیگنال دیجیتال با Comcast

مشکل سیگنال دیجیتال

کابل دیجیتال یک نوع کابلی است که توسط امریکایی ها انتخاب شده است بویژه پس از آنکه قانون فدرال در سال ۲۰۰۹ فرمت پخش آنالوگ “هوایی” را حذف کرد. از آنجایی که ایستگاه های تلویزیونی دیجیتال در فرمت مختلفی بجای فرمت آنالودگ پخش می کنند، مشکلات سیگنال به روشهای مختلفی وجود داشته و به سایر روشهای عیب یابی نیاز داشته تا اینکه یک روش برای تلویزیون آنالوگ مطرح شود.

 

تشخیص مشکلات سیگنال کابل دیجیتال

مشکلات سیگنال مربوطه به سرویس کابل دیجیتال در روشهای مختلفی مشخص می شوند بجای اینکه مشکلات سیگنال با کابل آنالوگ مطرح شود. در حالیکه تخریب کابل آنالوگ معمولا ناشی از استاتیک روی صفحه است، سیگنال ضعیف کابل دیجیتال باعث ایجاد پیسکل یا بلوکه شدن زیاد می شود که اثر مانندی یک قطعه پازل را نشان داده که در کل صفحه شکسته می شود. تصویر ممکن است متوقف شده و صدا بطور متناوب متوقف شود و یا اصلا صدایی وجود نداشته باشد.

 

تنظیم تجهیزات کابل دیجیتال

سرویس کابل دیجیتال مطابق با تجهیزات کابل دیجیتال استفاده می شود که معمولا جعبه مبدل کابل دیجیتال نامیده می شود. نخستین و موثرترین مرحله عیب یابی برای حل مشکلات سیگنال کابل دیجیتال، راه اندازی مجدد جعبه کابل دیجیتال Comcast با قطع کردن سیم برق آن به مدت ۳۰ ثانیه و وصل کردن مجدد آن می باشد. پس از راه اندازی مجدد جعبه، سیگنال های کابل Comcast را چک کرده تا تصویر به حالت عادی برگردد.

 

تفکیک مشکل

از آنجایی که امروزه تلویزیونهایی دیجیتالی زیادی نسبنت به تلویزیونهای آنالوگ در بازار وجود دارند، مشکلات صدا و تصویر نیز ممکن است بنظر ناشی از خرابی سیگنال دیجیتال Comcast باشد. برای تشخیص این مشکل، سایر دستگاههای متصل به تلویزیون، DVD پلیر، سیستمهای بازی را ازنظر مشکلات سیگنال چک کنید. اگر مشکلات مشابهی دیده شدند، مشکل احتمالا از تلویزیون است نه از سیگنال کابل Comcast. اگر مشکلات با محدود شدن کانالهای Comcast مشاهده شدند، تلویزیون احتمالا منبع مشکل نمی باشد.

این مطلب را از دست ندهید    اتصال کابل صدا

 

چک کردن اتصالات

از رایج ترین علتهای سیگنال کابل معیوب می تواند به شل بودن اتصال کابل هم محور اشاره کرد. کابل هم محور را چک کنید که خروجی کابل دیواری را به ورودی هم محور روی تلویزیون یا جعبه کابل دیجیتال Comcast وصل کرده است و مطمئن شوید که اتصالات انتخاب کابل محکم شده و شل نمی باشند. اگر تصویر پس از محکم شدن کابل همچنان خراب است، احتمالا کابل را باید کاملا برداشته و سوزن مسی را از وسط کابل ازنظر خمیدگی یا صدمه چک کنید. اگر کابل صدمه دیده آن را تعویض نموده و اگر سیگنال در این زمان خوب نشد، با پشتیبان فنی Comcast تماس گرفته و موضوع را مطرح نمایید.

0/5 (0 نقد و بررسی)