تعویض کاور ویو فایندر سونی آلفای

تعویض کاور ویو فایندر

تعویض کاور ویو فایندر سونی آلفای DSLR- A850

مرحله 1- کاور ویو فایندر

مرحله ۱- کاور ویو فایندر

تعویض کاور ویو فایندر سونی آلفای

  • به دوربین نگاه کنید.
  • این قطعه کجاست؟
  • یک کاور لاستیکی در نمای چشمی است.
مرحله 2

مرحله ۲

  • این قطعه لاستیکی را به دقت بکشید.
  • ممکن است کمی حرکت کند، نگران نباشید.
  • همچنان ادامه دهید.
مرحله 2

مرحله ۲

  • پس از برداشتتن این قطعه لاستیکی، این منطقه را بررسی کنید.
  • اگر همه چیز خوب است، ادامه دهید و قطعه لاستیکی جدید را به همان روش قطعه قدیمی قرار دهید.

تعمیرات تبلت

تعمیرات گوشی 

تعمیرات تلویزیون سونی

تعمیرات پلی استیشن