تعویض پنجره ویو فایندر سونی آلفای

تعویض پنجره ویو فایندر سونی آلفای DSLR- A850

مرحله 1- کاور ویو فایندر

مرحله ۱- کاور ویو فایندر

تعویض پنجره ویو فایندر سونی آلفای

 • به دوربین نگاه کنید.
 • این قطعه کجاست؟
 • یک کاور لاستیکی در نمای چشمی است.
مرحله 2

مرحله ۲

 • این قطعه لاستیکی را به دقت بکشید.
 • ممکن است کمی حرکت کند، نگران نباشید.
 • همچنان ادامه دهید.
مرحله 3

مرحله ۳

 • پس از برداشتتن این قطعه لاستیکی، این منطقه را بررسی کنید.
 • اگر همه چیز خوب است، ادامه دهید و قطعه لاستیکی جدید را به همان روش قطعه قدیمی قرار دهید.
مرحله 4- پنجره ویو فایندر

مرحله ۴- پنجره ویو فایندر

 • پس از برداشتن کاور ویو فایندر، پنجره ویو فایندر به آسانی قابل مشاهده است.
مرحله 5

مرحله ۵

 • اکنون باید از پیچ گوشتی استفاده شود.
 • مطمئن شوید که تمام ۴ پیچ برداشته شده اند و آنها را در جای امنی قرار داده اید.
مرحله 6

مرحله ۶

 • یک طرف پنجره را با موچین یا انگشت بگیرید. آن را به سمت بالا و سپس به آرامی به سمت پایه دوربین بلند کنید.
 • این قطعه باید بلند شود و اکنون می توانید آن را تعویض کنید.
مرحله 7

مرحله ۷

 • برای قرار دادن پنجره، آن را به سمت داخل و سپس به سمت جلو فشار دهید. دکمه ای روی دوربین قرار دارد که پنجره باید با آن چفت شود.
 • اکنون مراحل ۳، ۲ و ۱ را به صورت معکوس انجام دهید.

نمایندگی سونی

تعمیرات سونی

تعمیر دوربین سونی

تعمیر دوربین فیلمبرداری

تعمیرات تلویزیون سونی