تعویض مادربرد سونی آلفا

تعویض مادربرد سونی آلفا A3000

تعویض مادربرد سونی آلفا

مرحله 1
مرحله ۱

کیس پشت

 • ۷ پیچ برجسته که در شکل نشان داده شده است را بردارید.

پیچ ها بسیار ریز هستند، آنها را گم نکنید.

مرحله 2
مرحله ۲
 • آخرین پیچ را از محفظه کارت حافظه بردارید.
 • شاسی را با فشار دادن کارو پشت از دوربین جدا کنید.
مرحله 3
مرحله ۳
مرحله 4- مادربرد
مرحله ۴- مادربرد
 • پس از برداشتن پشت دوربین، دو پیچ آخر در قسمت حافظه را بردارید.
 • روکش را از قسمت حافظه جدا کنید.
مرحله 5
مرحله ۵
 • ۸ پیچ متصل کننده پایه به دستگاه فلش را بردارید.
مرحله 6
مرحله ۶
 • سه پیچ باقیمانده در روکش فلزی محافظ را بردارید.
مرحله 7
مرحله ۷
 • روکش فلزی را بردارید.
مرحله 8
مرحله ۸
 • سه پیچ زیر مادربرد را بردارید.
مرحله 9
مرحله ۹
 • ۹ کابل سری متصل به بدنه دوربین را جدا کنید.
مرحله 10
مرحله ۱۰
 • در نهایت مادربرد را از روکش بردارید.
0/5 (0 نقد و بررسی)
این مطلب را از دست ندهید   پیاده سازی آلفا ۵۱۰۰ سونی