تعویض لیزر DVD سونی

تعویض لیزر DVD سونی

تعویض لیزر DVD سونی DCR-DVD

مرحله 1- لیزر DVD

مرحله ۱- لیزر DVD

تعویض لیزر DVD سونی

  • DVD ریدر را باز کنید و پیچ ۴٫۳ میلیمتری فیلپیس را بردارید.
مرحله 2

مرحله ۲

  • غلاف مشکی را با اسپادگر پلاستیکی بردارید.
مرحله 3

مرحله ۳

  • دو پیچ ۲٫۸ میلیمتری فیلپیس را بردارید.
مرحله 4

مرحله ۴

  • سپس غلاف نقره ای اصلی را با اسپاگر پلاستیکی بردارید.
مرحله 5

مرحله ۵

  • لیزر DVD را با موچین به آرامی بردارید، اتصالات لحیم دیده می شوند.
مرحله 6

مرحله ۶

  • با جوش آهن، اتصالات لحیم را بردارید.

درصورت نیاز، می توانید به لینک “نحوه لحیم و باز کردن اتصالات” رجوع کنید.

مرحله 7

مرحله ۷

  • پس از برداشتن اتصالات لحیم، و زمانی که جوش آهن به طور ایمن برداشته شد، می توانید لیزر DVD را تعویض کنید.