تعویض لنز فوکوس سونی آلفای

تعویض لنز فوکوس

تعویض لنز فوکوس سونی آلفای DSLR- A850

مرحله 1- لنز فوکوس

مرحله ۱- لنز فوکوس

تعویض لنز فوکوس سونی آلفای

 • دکمه کنار لنز را فشار دهید.
 • در حالیکه این دکمه را نگهداشته اید، لنز را خلاف عقربه های ساعت بچرخانید.
 • لنز را بالا بکشید و از دوربین بردارید.
مرحله 1- لنز فوکوس

مرحله ۱- لنز فوکوس

مرحله 2

مرحله ۲

 • دوربین را به سمت بالا قرار دهید تا شکاف کوچکی را در قطعه پلاستیکی پیدا کیند.
 • پیچ گوشتی سر صاف را وارد این شکاف نموده و به سمت پایین فشار دهید تا به لنز فوکوس دسترسی پیدا کنید.
مرحله 3

مرحله ۳

 • با استافده از موچین، لنز فوکوس در یک طرف را با دو دکمه ای روی آن است را بگیرید.

لنز فوکوس را از وسط نگیرید زیرا به لنز صدمه می رساند.

 • لنز فوکوس را بیرون کشیده و از دوربین بردارید.
مرحله 4

مرحله ۴

 • به هنگام وارد کردن فوکوس جدید، از جهت آن مطمئن شوید که در آنجا دو دکمه به سمت شما و دکمه کوچکتر به سمت بالا باشد.
 • برای نصب راحت تر، لنز فوکوس را زاویه دار کنید.
 • لنز فوکوس جدید را در سینی پلاستیکی قرار دهید.

این قطعه در محل چفت نمی شود.

مرحله 5

مرحله ۵

 • پیچ گوشتی را وارد شکاف کرده و فشار دهید تا بسته شود.

همچنین می توانید از شست استفاده کنید، اگر در گرفتن لنز دقت نکنید ممکن است لنز لکه دار شود.

 • زمانی که سینی پلاستیکی در محل قرار می گیرد باید صدای کلیک شنیده شود.
مرحله 6

مرحله ۶

 • به هنگام نصب مجدد لنز، نقاط نارنجی باید در یک ردیف قرار بگیرند که در آنجا لنز و دوربین قرار دارند.
 • لنز را در محل فیکس نموده و رد جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

تعمیر موبایل سونی 

تعمیرات گوشی سونی