تعویض قطعه لنز سایبر شات سونی

لنز سایبر شات سونی

تعویض قطعه لنز سایبر شات سونی DSC-WX350

تعویض قطعه لنز سایبر شات سونی

مرحله 1- قطعه لنز

مرحله ۱- قطعه لنز

  • با استفاده از پیچ گوشتی J00، ۴ پیچ مشکی ۴ میلیمتری در پایین و دو طرف دوربین را بردارید.
مرحله 2

مرحله ۲

  • در پایین دوربین، دکمه ای قرار دارد که روکش باتری را باز می کند. از پیچ گوشتی J00 برای باز کردن پیچ مشکی ۴ میلیمتری در داخل باتری استفاده کنید.
مرحله 3

مرحله ۳

  • از ابزار دهانه پلاستیکی برای بلند کردن کاور پشت استفاده کنید.
مرحله 4

مرحله ۴

  • از انگشت برای حرکت دادن برد چرخ کنترل کننده استفاده کنید.
مرحله 5

مرحله ۵

  • LCD را خارج کنید و کنار بگذارید.
مرحله 6

مرحله ۶

  • زمانی که LCD خاموش است از پیچ گوشتی J00 برای باز کردن دو پیچ نقره ای ۴ میلیمتری استفاده کنید. زمانی که پیچ ها برداشته شدند قطعه را با انگشت به بیرون بکشید.
مرحله 7

مرحله ۷

  • اکنون ۳ zif را با اولین دهانه­ی چفت zif با انگشت بگیرید و سپس آن را به بیرون حرکت دهید.
مرحله 8

مرحله ۸

  • قطعه لنز را به دقت از دوربین خارج کنید.