تعویض قطعه فلش سایبر شات سونی

فلش سایبر شات سونی

تعویض قطعه فلش سایبر شات سونی DSC-WX350

تعویض قطعه فلش سایبر شات سونی

مرحله 1- قطعه فلش

مرحله ۱- قطعه فلش

 • ۶ پیچ مشکی ۴ میلیمتری فیلیپس را با استفاده از پیچ گوشتی J00 از دو طرف و پایین روکش بالایی بردارید.
مرحله 2

مرحله ۲

 • پیچ مشکی ۴ میلیمتری فیلیپس را با استفاده از پیچ گوشتی J00 از داخل محفظه باتری بردارید.
مرحله 3

مرحله ۳

 • با استفاده از ابزار دهانه پلاستیکی، کاور پشت را خارج کنید. سپس نمایشگر LCD را با دست بردارید.
مرحله 4

مرحله ۴

 • اکنون برد چرخ کنترل را با دست خارج کنید.
مرحله 5

مرحله ۵

 • در سمت چپ دوربین، LCD را از صفحه پشت به بیرون بکشید.
 • یک کانکتور ZIF با چرخ کنترل قرار دارد، کانکتور را آزاد کنید و LCD را بردارید.
مرحله 6

مرحله ۶

 • ۴ پیچ نقره ای ۴ میلیمتری فیلیپس را با استفاده از پیچ گوشتی J00 از کاور فلزی بردارید. سپس کاور فلزی را با دست خارج کنید.
مرحله 7

مرحله ۷

 • سه zif را با انگشت خارج کنید.
مرحله 8

مرحله ۸

 • قطعه لنز را با دست خارج کنید. سپس قطعه مادربرد را نیز با دست بیرون بکشید.
مرحله 9

مرحله ۹

 • پیچ های نقره ای ۴ میلیمتری فیلیپس را با استفاده از پیچ گوشتی J00 از قطعه فلزی بردارید و سپس پیچ های ۴ میلیمتری را از قطعه فلزی در امتداد حفره قطعه لنز بردارید.
مرحله 10

مرحله ۱۰

 • بالای دوربین بگیرید و آن را در آورید. سپس قطعه فلش را گرفته و آن را حرکت دهید.