تعویض فلش سونی آلفا

فلش سونی آلفا

تعویض فلش سونی آلفا A3000

تعویض فلش سونی آلفا

مرحله 1

مرحله ۱

کیس پشت

  • ۷ پیچ برجسته که در شکل نشان داده شده است را بردارید.

پیچ ها بسیار ریز هستند، آنها را گم نکنید.

مرحله 2

مرحله ۲

  • آخرین پیچ را از محفظه کارت حافظه بردارید.
  • شاسی را با فشار دادن کارو پشت از دوربین جدا کنید.
مرحله 3

مرحله ۳

مرحله 4- فلش

مرحله ۴- فلش

  • پیچ پایین دستگاه فشل را بردارید.
مرحله 5

مرحله ۵

  • کاور فلش را به آرامی به سمت بیرون بکشید و بردارید.
مرحله 6

مرحله ۶

  • با استفاده از ابزار جوش، سه سیم متصل کننده فلش به دوربین را بردارید.