تعویض دوربین سونی اکسپریا اریکسون Pro MK16A

دوربین سونی اکسپریا اریکسون

تعویض دوربین سونی اکسپریا اریکسون Pro MK16A

 دوربین سونی اکسپریا اریکسون Pro MK16A

مرحله 1- برداشتن صفحه پشت

مرحله ۱- برداشتن صفحه پشت

 • با استفاده از ابزار دهانه پلاستیکی، کاور پشت گوشی را بردارید.

ابزار پلاستیکی در هر طرف کار می کند اما باید به آرامی و با دقت کار کنید.

مرحله 2- برداشتن باتری

مرحله ۲- برداشتن باتری

 • باتری گوشی را مشخص کنید.
 • دیوت (divot) زیر باتری را مشخص کنید.
 • با استفاده از شست، باتری را از گوشی خارج کنید.
مرحله 3- برداشتن پیچ ها

مرحله ۳- برداشتن پیچ ها

 • ۴ پیچ مشکی را با پیچ گوشتی فیلیپس بردارید.
 • ۴ پیچ نقره ای را با پیچ گوشتی تروکس بردارید.
مرحله 4- برداشتن روکش پشت

مرحله ۴- برداشتن روکش پشت

 • ابزار دهانه پلاستیکی را بین دو شیار روکش قرار دهید. اطراف گوشی را برای جدا کردن کیس پشت بلند کنید.
مرحله 5- دسترسی به برد منطقی

مرحله ۵- دسترسی به برد منطقی

 • آخرین پیچ را که به برد منطقی متصل است را با استفاده از پیچ گوشتی فیلیپس بردارید.
 • دو نوار را قطع کنید.
مرحله 6- برداشتن برد منطقی

مرحله ۶- برداشتن برد منطقی

 • آخرین کانکتور را قطع کنید.
مرحله 7- برداشتن دوربین

مرحله ۷- برداشتن دوربین

 • دوربین را از کانکتور خود در برد منطقی بیرون بکشید.