تعویض باتری سونی اکسپریا U

باتری سونی اکسپریا

تعویض باتری سونی اکسپریا U

 باتری سونی اکسپریا U

مرحله 1- باتری

مرحله ۱- باتری

  • صفحه گوشی را روی سطح صاف و صافی قرار دهید.
  • ابزار دهانه پلاستیکی را وارد شکاف بین بدنه گوشی و صفحه مشکی نگهدارنده باتری قرار دهید.
  • اطراف پنل مشکی را با استفاده از ابزار دهانه پلاستیکی بلند نموده تا پشت دستگاه باز شود.
مرحله 2

مرحله ۲