تعویض باتری ساعتی پاور شات کانن

تعویض باتری ساعتی پاور شات کانن A590 IS

مرحله 1
مرحله ۱

تعویض باتری ساعتی پاور شات کانن

مشخص کردن و باز کردن دریچه باتری

  • دریچه باتری در پایین دوربین است.

هشدار: برای باز کردن دریچه، سوئیچ را مشخص کنید و به آرامی به سمت جلوی دوربین فشار دهید. فشار زیاد باعث شکستن دریچه می شود.

  • در حالیکه سوئیچ را به سمت جلو فشار می دهید، کاور را از دوربین به بیرون بکشید.
مرحله 2
مرحله ۲

مشخص کردن و برداشتن باتری های دوربین

  • دوربین به باتری های AA نیاز دارد. برای برداشتن باتری ها، آنها می توانند به سادگی بیرون بیایند.
  • کاور باتری ساعتی در دایره بنفش نشان داده شده است. با استفاده از ناخن، باتری را از دوربین بردارید.
مرحله 3
مرحله ۳

تعویض باتری های دوربین

  • به هنگام تعویض باتری های AA، مطمئن شوید که آنها دقیقا در علامت های + و – در دوربین قرار گرفته اند.
مرحله 4
مرحله ۴

قرار دادن باتری ساعتی

مرحله 5
مرحله ۵

برداشتن دکمه باتری

  • به هنگام دسترسی به باتری ساعتی، با استفاده از ناخن یا ابزار مشابهی، دکمه را به آرامی بیرون بکشید.
مرحله 6
مرحله ۶

برداشتن باتری از دکمه

  • اکنون به دکمه و برداشتن باتری دسترسی دارید، با استفاده از ناخن یا ابزار کوچک دیگری باتری را از دکمه بردارید.
  • این باتری از وع باتری ساعتی CR1220 است.

مرحله ۷

تعویض باتری ساعتی

به هنگام تعویض باتری ساعی، مطمئن شوید که جهت های آنها همانطور که در شکل نشان داده شده به درستی قرار بگیرند.

یادآوری، دکمه باید در جهت باتری و به سمت لنز باشد.

0/5 (0 نقد و بررسی)
این مطلب را از دست ندهید   تعویض دکمه شاتر سونی