نوشته‌ها

تعویض کاور ویو فایندر

تعویض کاور ویو فایندر سونی آلفای

تعویض کاور ویو فایندر سونی آلفای DSLR- A850 تعویض کاور ویو فایندر سونی آلفای به دوربین نگاه کنید. این قطعه کجاست؟ یک کاور لاستیکی در نمای چشمی است. این قطعه لاستیکی را به دقت بکشید. ممکن است کمی حرکت کند، نگران نباشید.…