نوشته‌ها

تعویض قسمت کاست سونی بتا فیلم

تعویض قسمت کاست سونی بتا فیلم BMC-220 تعویض قسمت کاست سونی بتا فیلم بتا فیلم را طوری قرار دهید که پشت دستگاه روی زمین، و پایین دستگاه نیز روبروی شما باشد. سوئیچ RELEASE را به سمت بالا حرکت دهید تا دست به صورت پایین با…