نوشته‌ها

دکمه پاور سونی اکسپریا

تعویض دکمه پاور سونی اکسپریا اریکسون Pro MK16A

تعویض دکمه پاور سونی اکسپریا اریکسون Pro MK16A تعویض دکمه پاور سونی اکسپریا اریکسون  با استفاده از ابزار دهانه پلاستیکی، کاور پشت گوشی را بردارید. ابزار پلاستیکی در هر طرف کار می کند اما باید به آرامی و با دقت کار کنید. باتری …
دکمه پاور سونی

تعویض دکمه پاور سونی بتا فیلم

تعویض دکمه پاور سونی بتا فیلم BMC-220 تعویض دکمه پاور سونی بتا فیلم بتا فیلم را طوری قرار دهید که پشت دستگاه روی زمین، و پایین دستگاه نیز روبروی شما باشد. سوئیچ RELEASE را به سمت بالا حرکت دهید تا دست به صورت پایین باشد. …