نوشته‌ها

مادربرد سونی آلفا

تعویض مادربرد سونی آلفا

تعویض مادربرد سونی آلفا A3000 تعویض مادربرد سونی آلفا کیس پشت ۷ پیچ برجسته که در شکل نشان داده شده است را بردارید. پیچ ها بسیار ریز هستند، آنها را گم نکنید. آخرین پیچ را از محفظه کارت حافظه بردارید. شاسی را با فشار داد…