نوشته‌ها

تعویض لنز فوکوس

تعویض لنز فوکوس سونی آلفای

تعویض لنز فوکوس سونی آلفای DSLR- A850 تعویض لنز فوکوس سونی آلفای دکمه کنار لنز را فشار دهید. در حالیکه این دکمه را نگهداشته اید، لنز را خلاف عقربه های ساعت بچرخانید. لنز را بالا بکشید و از دوربین بردارید. دوربین ر…