نوشته‌ها

فلش سونی آلفا

تعویض فلش سونی آلفا

تعویض فلش سونی آلفا A3000 تعویض فلش سونی آلفا کیس پشت ۷ پیچ برجسته که در شکل نشان داده شده است را بردارید. پیچ ها بسیار ریز هستند، آنها را گم نکنید. آخرین پیچ را از محفظه کارت حافظه بردارید. شاسی را با فشار دادن کارو پشت از …