نوشته‌ها

سونی سایبر شات

تعویض کیس پشت سونی سایبر شات

تعویض کیس پشت سونی سایبر شات DSC-H300 تعویض کیس پشت سونی سایبر شات پیچ های #۰۰۰ فیلپیس ۶ میلیمتری را بردارید. ۵ پیچ #۰۰۰ فیلپیس ۶ میلیمتری را بردارید. ۴ پیچ #۰۰۰ فیلپیس ۳ میلیمتری را بردارید. با استفاده از انتهاب صاف اسپادگر پل…