نوشته‌ها

دیسک نوری سونی وایو

تعویض درایو دیسک نوری سونی وایو

تعویض درایو دیسک نوری سونی وایو PCG-61411L تعویض درایو دیسک نوری سونی وایو شارژر دستگاه را قطع کنید و دستگاه را قبل از شروع کار از برق بکشید. دستگاه را به پشت قرار داده به طوریکه باتری در بالای دستگاه باشد. سوئیچ قفل را به سمت راست حرکت دهید.ن…