نوشته‌ها

باتری ساعتی پاور شات کانن

تعویض باتری ساعتی پاور شات کانن

تعویض باتری ساعتی پاور شات کانن A590 IS تعویض باتری ساعتی پاور شات کانن مشخص کردن و باز کردن دریچه باتری دریچه باتری در پایین دوربین است. هشدار: برای باز کردن دریچه، سوئیچ را مشخص کنید و به آرامی به سمت جلوی دوربین فشار دهید. فشار…
دکمه شاتر سونی

تعویض دکمه شاتر سونی

تعویض دکمه شاتر سونی آلفا A3000   تعویض دکمه شاتر سونی کیس پشت ۷ پیچ برجسته که در شکل نشان داده شده است را بردارید. پیچ ها بسیار ریز هستند، آنها را گم نکنید. آخرین پیچ را از محفظه کارت حافظه بردارید. شاسی را با…
دکمه پاور سونی

تعویض دکمه پاور سونی بتا فیلم

تعویض دکمه پاور سونی بتا فیلم BMC-220 تعویض دکمه پاور سونی بتا فیلم بتا فیلم را طوری قرار دهید که پشت دستگاه روی زمین، و پایین دستگاه نیز روبروی شما باشد. سوئیچ RELEASE را به سمت بالا حرکت دهید تا دست به صورت پایین باشد. …