نوشته‌ها

تعویض میکروفون خازن الکرت

تعویض میکروفون خازن الکرت (Elecret) سونی بتا فیلم BMC-220 تعویض میکروفون خازن الکرت لوله مشکی واقع در سمت راست دوربین و زیر قطعه چشمی را نگهدارید. میکروفون را از داخل لوله با دست بگیرید. میکروفون را از لوله پلاستیکی بیرون بکشی…