نوشته‌ها

کیبورد سونی وایو

تعویض کیبورد سونی وایو

تعویض کیبورد سونی وایو PCG-61411L تعویض کیبورد سونی وایو شارژر دستگاه را قطع کنید و دستگاه را قبل از شروع کار از برق بکشید. دستگاه را به پشت قرار داده به طوریکه باتری در بالای دستگاه باشد. سوئیچ قفل را به سمت راست حرکت دهید. س…