نوشته‌ها

بلو- ری پلیر سونی

پیاده کردن Blu-ray بلو- ری پلیر سونی BDP-BX18

پیاده کردن Blu-ray بلو- ری پلیر سونی BDP-BX18  پیاده کردن Blu-ray بلو- ری پلیر سونی صفحه جلو را با فشار دادن دکمه پلاستیکی کوچک بردارید. نکته: سینی دیسک را قبل از پیاده کردن درآورید. ۴ دکمه جلو را به منظور حرکت دادن کاور اصل…