نحوه تعمیر صدمه آب دیدگی به تلویزیون LCD

نحوه تعمیر صدمه آب دیدگی به تلویزیون LCD

تماس با آب یکی از بدترین چیزهایی است که می توان برای یک دستگاه الکترونیکی مانند تلویزیون LCD روی دهد. آب موجب شده تا مسیرهای فلزی در برد مدار دارای مدار کوتاه و خوردگی شده، و برد را بلا استفاده می کند. زمانی که تلویزیون خیس می شود، مهم است ک…

نحوه حذف اپلیکیشن در اندروید براویای تلویزیون سونی

چگونه اپ را از تلویزیون سونی حذف کرد؟ من اخیرا تلویزیون HRD  ۴K اندروید ۵۵ اینچ سری XBR X850D براویای سونی خریده ام. این تلویزیون سونی بسیار شگفت انگیز است. کیفیت تصویر بهتری نسبت به سایر تلویزیونهایی که دیده ام دارد. از این تلویزیون بسیار ر…