تعویض LCD: دوربین سونی آلفای A350

مقدمه

هنگامی که نمایشگر کار نمی کند، باید آنرا تعویض کنید. این راهنما به نحوه برداشتن نمایشگر معیوب و تعویض آن با نمایشگر جدید  اشاره می کند.

جهت اطلاعات بیشتر میتوانید به مرکز تعمیرات دوربین سونی مراجعه نمایید.

مرحله 1- LCD

  • نمایشگر را بلند کنید.
  • دو پیچ #000 فیلیپس در هر سمت نمایشگر را باز کنید.

در سمت چپ دوربین، کاور باتری قرار دارد. آنرا به سمت پایین کشیده تا باز شود.

مرحله 2

  • با استفاده از اسپادگر پلاستیکی، نمایشگر با به آرامی بلند کنید.
  • به لبه نمایشگر فشار وارد کنید.

مرحله 3

  • پشتیبان نمایشگر شیشه ای را از LCD بلند کنید.
  • LCD را بلند کرده تا کانکتور ZIF دیده شود.

مرحله 4

  • کانکتور ZIF (قطعه بدون اعمال نیرو) (نوار مشکی) را شناسایی کنید.

کانکتور را چرخانده و به بیرون بکشد (مطمئن شوید که ضربه شدیدی به کانکتور وارد نشود)

  • LCD جدید را وصل کرده و سپس آنرا رو به پایین بچرخانید.