تعویض پایه لنزدوربین سونی NEX-7

مرحله 1- باتری

ابتدا باید دوربین را خاموش نمود زیرا اگر دوربین روشن باشد، در زمان برداشتن قطعات ممکن است به آنها آسیب برسد.

 • درصورت روشن بودن دوربین، سوئیچ پاور در بالای دوربین را خلاف عقربه های ساعت بچرخانید تا دوربین خاموش شود.

مرحله 2

 • دوربین را چرخانده بطوریکه سوئیچ پاور به سمت پایین باشد.
 • سوئیچ پایین گیره دوربین را به سمت لنزها حرکت داده تا درب باتری باز شود.

مرحله 3

 • با باز شدن درب باتری، اهرم آبی در محفظه باتری را فشار دهید تا باتری آزاد شود.

مرحله 4- کارت SD

 • در سمت چپ محفظه باتری، کارت SD را با انگشت به آرامی به سمت پایین فشار دهید تا کارت خارج شود.
 • کارت را با انگشت خارج نموده.

مرحله 5- لنز

 • ابتدا، دوربین را بصورت معکوس بچرخانید.
 • دکمه­ ی کنار لنز نقره ای را فشار داده و لنز را خلاف عقربه ساعت بچرخانید.
 • لنز را از بدنه دوربین به عقب بکشید.

پس از برداشتن لنز، لنز را تعویض کنید و یا کلاهک بدنه را تا حد امکان برای جلوگیری از آسیب رساندن به شاتر وصل کنید.

مرحله 6- پایه لنز

 • با نگهداشتن دوربین به سمت خود، چهار پیچ نقره ای #00 فیلیپس را از پایه لنز فلزی بردارید.

مرحله 7

 • این سه لایه را از پایه لنز با انگشت یا با چرخاندن دوربین به سمت پایین بردارید.

مرحله 8

 • دو پیچ #00 روی حلقه فلزی را بردارید.

مرحله 9

 • آخرین حلقه فلزی را از پایه بردارید.
 • جهت اطلاعات بیشتر میتوانید به مرکز تعمیرات دوربین سونی مراجعه نمایید.