تعویض نوار سایبر شات سونی DSC-H300

مرحله 1

  • از طریق تنظیم کننده نوار، نوار را بکشید.

مرحله 2

  • نوار را از تنظیم کننده نوار بکشید.

مرحله 3

  • نوار را از طریق قطعه فلزی بکشید تا نوار بیرون بیاید.

جهت اطلاعات بیشتر میتوانید به مرکز تعمیرات دوربین سونی مراجعه نمایید.