تعویض مادربرد دوربین سونی مدل SLT  آلفا 65V

مرحله 1- نمایشگر LCD

 • دو پیچ #00 فیلیپس 4.0 میلیمتری بر روی پایه دوربین را بردارید.
 • پیچ #00 فیلیپس 3.0 میلیمتری بر روی لولای دوربین را بردارید.

مرحله 2

 • دو پیچ #00 فیلیپس 2.0 میلیمتری بر روی قسمت راست- پایین نمایشگر را بردارید.
 • دو پیچ #00 فیلیپس 2.0 میلیمتری بر روی قسمت چپ- پایین نمایشگر را بردارید.

مرحله 3

 • با استفاده از ابزار دهانه پلاستیکی، نمایشگر را به آرامی بلند کرده تا کل نمایشگر باز شود.

مرحله 4

نوار قهوه ای و نور سفید روی لبه نمایشگر به شدت شل هستند و می افتند. در تمام اوقات مراقبت سطح نمایشگر باشید.

 • از ابزار دهانه پلاستیکی برای قطع سیم های نقره ای از مدارات نمایشگر استفاه کنید و نمایشگر را از دوربین کاملا جدا نمایید.

مرحله 5- پنل پشت

 • 4 پیچ #00 فیلیپس 4.0 میلیمتری بر روی پایه دوربین را باز کنید تا پنل های جلو و پشت جدا شوند.
 • پیچ #00 فیلیپس 5.0 میلیمتری در سمت پایین دوربین را باز کنید.

مرحله 6

 • پیچ #00 فیلیپس 4.0 میلیمتری در سمت پایین و چپ دوربین را باز کنید.
 • پیچ #00 فیلیپس 5.0 میلیمتری نزدیک بالا در سمت چپ دوربین را باز کنید.

مرحله 7

به هنگام بیرون کشیدن پنل پشت دقت کنید زیرا با دو نوار فیلم به بدنه دوربین متصل است.

به هنگام باز کردن پیچ 5.0 میلیمتری بر روی صفحه مدرج، مطمئن شوید که به این صفحه محکم شده باشد تا پس از برداشتن پیچ این قطعه جدا شود.

 • دو پیچ #00 فیلیپس 4.0 میلیمتری در بالای دوربین را با عدسی چشمی باز کنید.
 • پیچ #00 فیلیپس 5.0 میلیمتری صفحه مدرج در زیر دو پیچ دیگر را باز کنید.
 • زمانی که پیچ ها برداشته شدند، پنل پشت را با دست از دوربین جدا کنید. کار کردن از لبه ها می تواند به این مورد کمک کند.

مرحله 8

دو پیچ #00 فیلیپس 4.0 میلیمتری در سمت راست دوربین را بردارید که در سمت راست بالا و زیر نوار پورت “remote” قرار دارد.

پنل راست را با remote  قطع کنید و پورت های HDMI دوربین را به آرامی از پنل بیرون بکشید.

مرحله 9

 • به هنگام برداشتن پنل پشت، در زمان حرکت دادن دوربین دقت کنید. زیرا قطعاتی داخل دوربین وجود دارند که ممکن است شل شوند.
 • با استفاده از موچین، کانکتورهای نواری آبی و نارنجی را از نقاط اتصال آنها که در تصویر مشاهده شده، بردارید.

مرحله 10- مادربرد

 • چهار پیچ #00 فیلیپس 3.0 میلیمتری را بردارید.
 • پیچ #00 فیلیپس 5.0 میلیمتری را بردارید.

مرحله 11

به هنگام پیاده کردن دوربین، فراموش نکنید که این سوئیچ ها را ببندید و فیلم را جای خود قرار دهید.

 • سوئیچ را با انگشت بچرخانید تا کانکتور نواری دوبل در محل خود قرار بگیرد.
 • با استفاده از موچین، کانکتور نواری دوبل و کانکتور نواری آبی نازک در سمت راست آن را از تخته مدار قطع کنید.

مرحله 12

 • با استفاده از موچین، کانکتورهای نواری آبی، طلایی و قهوه ای در بالای دوربین را قطع کنید.

مرحله 13

 • با استفاده از ابزار دهانه پلاستیکی، کانکتور وصل کننده نوار کناری به تخته مدار را حرکت دهید.
 • از موچین برای قطع این نوار استفاده کنید.

مرحله 14

 • با استفاده از موچین، آداپتور آبی واقع در بالای سمت راست تخته مدار را قطع کنید.

مرحله 15

 • با استفاده از ابزار دهانه پلاستیکی یا موچین، آداپتور سفید واقع در سمت راست تخته مدار را قطع کنید.

مرحله 16

تخته مدار هنوز با دو جفت سیم به بدنه دوربین وصل است.

 • تخته مدار را به آرامی از دوربین بلند کرده و کنار بگذارید.
 • با استفاده از موچین، دو دو شاخه آخر را قطع کنید و تخته مدار را کاملا از دوربین بردارید.
 • جهت اطلاعات بیشتر میتوانید به مرکز تعمیرات دوربین سونی مراجعه نمایید.