تعویض کیبورد سونی وایو VPCW211AX

مرحله ۱- کیبورد

  • لپ تاپ را روی سطح صاف قرار دهید.

مرحله ۲

  • لپ تاپ را روبروی خود باز کنید.

مرحله ۳

  • از ابزار دهانه پلاستیکی برای بلند کردن کیبورد استفاده کنید. از نزدیکترین محل به نمایشگر شروع کنید.

به اطراف لبه ها دقت کنید، ابتدا از لبه های کیبورد شروع کنید تا اینکه جدا شود.

کابل نواری به انتهای کیبورد متصل است. مطمئن شوید که به هنگام بلند کردن کیبورد از فریم آن، این کابل پاره نشود.

مرحله ۴

  • با دست و به دقت کابل نواری را از پایه کامپیوتر جدا کنید.
  • کیبورد را بلند کنید.

جهت هرگونه را هنمایی میتوانید به قسمت تعمیرات لپ تاپ سونی مراجعه نمایید.