تعویض نمایشگر   لپ تاپ سونی وایو مدلSVE111B11L

مرحله 1- باتری

 • آداپتور شارژ را جدا کنید. باتری یا کامپیوتر ممکن است هنوز شارژ داشته باشند. کانکتورها یا کانکتور زرد مسی را لمس نکنید.
 • کامپیوتر را وارونه و از سمت باتری قرار دهید.

مرحله 2

 • دو چفت دارای علامت “قفل و آزاد شدن” را نگهدارید. از اینها می توانید در مرحله بعدی استفاده کنید.

مرحله 3

 • چفت ها را همزمان فشار دهید تا باتری بلند شود.

مرحله 4- قطعه کیبورد

 • آداپتور شارژ را جدا کنید. باتری یا کامپیوتر ممکن است هنوز شارژ داشته باشند.
 • کانکتورها یا کانکتور زرد مسی را لمس نکنید.
 • درب مموری در پایین کامپیوتر را بردارید تا دسترسی به پیچ کیبورد آسان شود.
 • پیچ های درب مموری فرو رفتگی دارند.

مرحله 5

 • محل پیچی که قطعه کیبورد را وصل کرده است مشخص کنید.
 • این پیچ را بردارید.
 • اندازه: L 6.7mm x D 1.9mm

مرحله 6

 • به اتصال سیسم کیبورد دقت کنید.
 • سیم ها را بیرون بکشید. مطمئن شوید که از اتصالات جوش بیرون نیایند.
 • کامپیوتر را وارونه و باز کنید.

مرحله 7

 • قطعه کیبورد را به آرامی از جلو (نزدیکترین محل به نمایشگر) با اسپادگر آبی بلند کنید.
 • تا زمانی که بلند کنید که کیبورد حدود دو اینچ بلند شود.
 • به دقت روی گیره کانکتور فشار وارد کرده و بلند کنید. (از اسپادگر آبی استفاده کنید).
 • قطعه کیبورد را به آرامی بلند و خارج کنید.

جهت هرگونه را هنمایی میتوانید به قسمت تعمیرات لپ تاپ سونی مراجعه نمایید.

مرحله 8- مادربرد

 • آداپتور شارژ را جدا کنید. باتری یا کامپیوتر ممکن است هنوز شارژ داشته باشند.
 • کانکتورها یا کانکتور زرد مسی را لمس نکنید.
 • کاورهای روی مادربرد را جدا کنید.

مرحله 9

 • محل پیچ های متصل به مادربرد را مشخص و آنها را بردارید.
 • پیچ ها: L 4.6mm X D 1.85mm

مرحله 10

 • موقعیت سیم ها و کانکتورها را مشخص کنید.
 • هر کانکتور را که مانع از برداشته شدن مادربرد می شود قطع کنید.

مرحله 11

به آرامی مادربرد را بلند کنید، دقت کنید که کانکتورها و سیم ها شل باشند.

مرحله 12

 • آداپتور شارژ را جدا کنید. باتری یا کامپیوتر ممکن است هنوز شارژ داشته باشند.
 • کانکتورها یا کانکتور زرد مسی را لمس نکنید.
 • محل پیچ ها را مشخص کنید: L 3.35mm X D 1.8mm
 • پیچ ها را بردارید.
 • نمایشگر را روی سطح صاف و سخت قرار دهید.
 • قلاب ها و سیم ها را برای سهولت کار جدا کنید.

مرحله 13

 • کاور نمایشگر را به آرامی جدا کنید.
 • به دوربین بالای نمایشگر دقت کنید.
 • به نوار چسب بین کاور و نمایشگر دقت کنید.

مرحله 14

 • محل سیم ها و کانکتورها را مشخص کنید.
 • سیم ها را از کانکتورها قطع کنید.
 • به نوار زرد اطراف اتصال دقت کنید.

مرحله 15

 • نمایشگر را به آرامی بلند و خارج کنید.

جهت هرگونه را هنمایی میتوانید به قسمت تعمیرات لپ تاپ سونی مراجعه نمایید.