تعویض ویور نوری سونی

تعویض ویور نوری سونی SLT-A57

تعویض ویور نوری سونی

مرحله 1- ویور نوری

مرحله ۱- ویور نوری

  • هر نوع پیچ در کناره ها و پشت دوربین را بردارید تا قسمت پلاستیکی پشت دوربین باز شود. پیچ ها ۲٫۱ میلیمتری و ۱٫۵ میلیمتری هستند.
مرحله 2

مرحله ۲

  • پس از برداشته شدن تمام پیچ ها، دوربین را همانطور که در شکل نشان داده شده باز کنید.
مرحله 3

مرحله ۳