تعویض واشر مینی دوربین سونی

تعویض واشر مینی دوربین سونی HDR-AZ1

مرحله 1- درز واشر

مرحله ۱- درز واشر

1.1

1.1

1.2

1.2

تعویض واشر مینی دوربین سونی

  • برای باز کردن کیس، دکمه­ی زیر کیس را در موقعیت “باز” قرار دهید.
  • دکمه های واقع در دو طرف دکمه باز را فشار دهید. در اینصورت دریچه باید باز شود.
  • دریچه را بردارید.
مرحله 2

مرحله ۲

  • با استفاده از ابزار دهانه پلاستیکی، آن را بین حلقه O و شیار قرار دهید.
  • ابزار را در اطراف حلقه حرکت دهید، واشر را از شیار بلند نموده تا اینکه بتواند آن را بگیرید.
مرحله 3

مرحله ۳

  • حلقه O را از دریچه کیس بردارید.