تعویض هارد دیسک دسکتاپ

تعویض هارد دیسک دسکتاپ

هارد دیسک دسکتاپ

مرحله 1- پنل چپ
مرحله ۱- پنل چپ

قبل از هر گونه اقدامی یا پیاده کردن دستگاه، کامپیوتر را از منبع برق قطع کنید.

  • دو پیچ ۵ میلیمتری فیلیپس #۲ را از پشت کیس کامپیوتر بردارید. فقط این پیچ هایی که پنل را محکم کرده اند باید برداشته شوند.

این پیچ ها معمولا می توانند با دست برداشته شوند.

به منظور جلوگیری از برق گرفتگی، از دستبند ضداستاتیک استفاده کنید.

مرحله 2
مرحله ۲
  • سپس، پنل جانبی کیس کامپیوتر را بردارید تا به داخل کامپیوتر دسترسی داشته باشد. پنل را به سمت پشت کامپیوتر حرکت دهید و آن را بلند کنید تا برداشته شود.

اگر فن بر روی پنل جانبی قرار گرفته باشد، کابل آن را قبل از برداشتن کامل پنل قطع کنید.

مرحله 3- پنل راست
مرحله ۳- پنل راست
  • دو پیچ ۵ میلیمتری فیلیپس #۲ را از پشت کیس کامپیوتر بردارید.
مرحله 4
مرحله ۴
  • سپس، پنل جانبی کیس کامپیوتر را برای دسترسی به کامپیوتر بردارید.
مرحله 5- هارد دیسک
مرحله ۵- هارد دیسک
  • دو پیچ ۵ میلیمتری فیلیپس #۲ متصل به هارد دیسک را بردارید.
مرحله 6
مرحله ۶
  • دو پیچ ۵ میلیمتری فیلیپس #۲ متصل به سمت دیگر هارد دیسک را بردارید.
مرحله 7
مرحله ۷
  • هارد دیسک را از کیس فلزی خارج کنید.
مرحله 8
مرحله ۸
  • کابل ها را از پشت هارد دیسک بردارید.

 

 

 

 

 

0/5 (0 نقد و بررسی)
این مطلب را از دست ندهید   جایگزینی ماژول صفحه کلید Xperia J