تعویض قسمت کاست سونی بتا فیلم

تعویض قسمت کاست سونی بتا فیلم BMC-220

مرحله 1- باتری
مرحله ۱- باتری
1.1
1.1
1.2
1.2
1.3
1.3

تعویض قسمت کاست سونی بتا فیلم

 • بتا فیلم را طوری قرار دهید که پشت دستگاه روی زمین، و پایین دستگاه نیز روبروی شما باشد.
 • سوئیچ RELEASE را به سمت بالا حرکت دهید تا دست به صورت پایین باشد.
مرحله 2
مرحله ۲
2.1
2.1
2.2
2.2
2.3
2.3
 • دکمه باتری را به سمت باز بچرخانید، و دریچه را باز کنید.
 • یادآوری: به هنگام وارد کردن باتری جدید، مطمئن شوید که دکمه در جهت باز باشد.
 • دقت کنید که به هنگام چرخاندن دکمه باتری، دست به سمت پایین باشد. باتری ممکن است بیافتد.
مرحله 3
مرحله ۳
 • باتری را از بتا فیلم جدا کنید.
مرحله 4- قسمت کاست
مرحله ۴- قسمت کاست
4.1
4.1
4.2
4.2
4.3
4.3
 • دو پیچ (۲ میلیمتری * ۶ میلیمتری) در پایه قسمت کاست را با استفاده از پیچ گوشتی #۱ فیلپیس بردارید.
 • دو پیچ (۲ میلیمتری * ۶ میلیمتری) در پشت بتا فیلم را با استفاده از پیچ گوشتی #۲ فیلپیس بردارید.
 • زمانی که تمام پیچ ها برداشته شدند، کاور کاست را از دوربین بلند کنید.
مرحله 5
مرحله ۵
5.1
5.1
5.2
5.2
 • قطعه نقره ای در بالای بتا فیلم را با استفاده از دست بردارید.
 • دو پیچ (۲ میلیمتری * ۶ میلیمتری) در زیر قطعه نقطه ای صاف را با استفاده از پیچ گوشتی #۱ فیلپیس بردارید. گیره فلزی نقره ای زمانی که پیچ ها برداشته شدند بیرون می آید.
مرحله 6
مرحله ۶
6.1
6.1
6.2
6.2
 • دو پیچ (۲ میلیمتری * ۶ میلیمتری) در زیر قسمت کاست و زیر بتا فیلم را با استفاده از پیچ گوشتی #۱ فیلپیس بردارید.
 • قطعه پایین قسمت کاست را بردارید.

تعمیر ویدئو پروژکتور

تعمیرات تلویزیون

تعمیرات پلی استیشن

تعمیر دوربین فیلمبرداری

0/5 (0 نقد و بررسی)
این مطلب را از دست ندهید   تعویض دکمه پاور سونی اکسپریا اریکسون Pro MK16A