تعویض دکمه پاور سونی بتا فیلم

تعویض دکمه پاور سونی بتا فیلم BMC-220

مرحله 1- باتری
مرحله ۱- باتری

تعویض دکمه پاور سونی بتا فیلم

 • بتا فیلم را طوری قرار دهید که پشت دستگاه روی زمین، و پایین دستگاه نیز روبروی شما باشد.
 • سوئیچ RELEASE را به سمت بالا حرکت دهید تا دست به صورت پایین باشد.
مرحله 2
مرحله ۲
 • دکمه باتری را به سمت باز بچرخانید، و دریچه را باز کنید.
 • یادآوری: به هنگام وارد کردن باتری جدید، مطمئن شوید که دکمه در جهت باز باشد.
 • دقت کنید که به هنگام چرخاندن دکمه باتری، دست به سمت پایین باشد. باتری ممکن است بیافتد.
مرحله 3
مرحله ۳
 • باتری را از بتا فیلم جدا کنید.
مرحله 4- دکمه پاور
مرحله ۴- دکمه پاور
 • دو پیچ (۲ میلیمتری * ۶ میلیمتری) در هر سمت سوئیچ فیلتر در سمت مشکی و سفید بتا فیلم را با استفاده از پیچ گوشتی #۰ فیلپیس بردارید.
 • دو پیچ واقع در پایین دوربین در هر طرف و در سمت مشکی و سفید را با استفاده از همان پیچ گوشتی بردارید.
 • دو پیچ واقع در پایین و پشت دوربین را با استفاده از همان پیچ گوشتی بردارید.
مرحله 5
مرحله ۵
 • قطعه مستطیلی نقره ای در بالای بتا فیلم را با استفاده از دست بردارید.
 • دو پیچ (۲ میلیمتری * ۶ میلیمتری) در زیر قطعه نقطه ای صاف را با استفاده از پیچ گوشتی #۱ فیلپیس بردارید. گیره فلزی نقره ای زمانی که پیچ ها برداشته شدند بیرون می آید.
مرحله 6
مرحله ۶
 • کارو مشکی و سفید را از بتا فیلم بردارید.

دکمه پاور را از قطعه مشکی و سفید بردارید.

0/5 (0 نقد و بررسی)
این مطلب را از دست ندهید   پیاده سازی ۳DS نینتندو