علائم تصویر/ صفحه

علائم تصویر/ صفحه نقاط مشکی ریز و یا نقاط روشن در صفحه ظاهر می شوند. کیفیت تصویر همانند فروشگاه خوب نیست. تصویر انحراف دارد. صفحه

ادامه مطلب »

اتصال ترکیبی

اتصال ترکیبی  ایجاد اتصال اگر DVD/BD پلیر دارای جک های ترکیبی است، آن را با استفاده از کابل صدا / تصویر وصل کنید.   مراحل:

ادامه مطلب »

 اتصال کابل صدا

 اتصال کابل صدا  ایجاد اتصال سیم صدا (مانند تقویت کننده) را با استفاده از کابل صدا به تلویزیون وصل کنید. مراحل: پس از ایجاد اتصال،

ادامه مطلب »

اتصال ترکیبی

اتصال ترکیبی  ایجاد اتصال اگر DVD/BD پلیر دارای جک های ترکیبی است، آن را با استفاده از کابل صدا / تصویر وصل کنید.   مراحل:

ادامه مطلب »

اتصال HDMI

اتصال HDMI  ایجاد اتصال اتصال HDMI برای کیفیت تصویر بهینه توصیه می شود. اگر DVD/BD پلیر دارای جک HDMI است، آن را با استفاده از

ادامه مطلب »

اتصال تصویر ترکیبی

اتصال تصویر ترکیبی  ایجاد اتصال اگر DVD/BD پلیر دارای جک های تصویر است، آن را با استفاده از کابل تصویر و کابل صدا به تلویزیون

ادامه مطلب »

نحوه استفاده از ریموت

نحوه استفاده از ریموت استفاده از دکمه های  و عملکردها و تنظیمات تلویزیون با استفاده از دکمه های  و  انجام می شوند. آیتم روی صفحه

ادامه مطلب »